USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Opublikowano dn. 07-05-2012

Szanowni mieszkańcy Gmina Wojciechów informuje, że jest możliwość udziału w realizacji zadania "Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest."

Gmina Wojciechów informuje, że realizacja zadania Pn. „Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wojciechów w 2012 r.” jest dotowane na podstawie umowy nr 90/2012/D/OZ z dnia 7 maja 2012 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Kwota dofinansowania obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Cześć III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 
Logo Logo

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót