USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Informacja Wójta Gminy o wydzierżawieniu gminnych nieruchomości w miejscowości Góra Chmielnik.

Informacja Wójta Gminy o wydzierżawieniu gminnych nieruchomości w miejscowości Góra Chmielnik

Opublikowano dn. 16-01-2014

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pózn. zm.) Wójt Gminy Wojciechów informuje o wywieszonym na tablicy ogłoszeń w U G wykazie w/s przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat, nieruchomości rolnej w obrębie Góra Chmielnik gm. Wojciechów.


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót