USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Termin wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Termin wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Opublikowano dn. 01-05-2014

Uprzejmie przypominamy, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą w 2014r. sprzedaż napojów alkoholowych, zobowiązani są do dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2014 roku (sobota)

Wpłat zgodnie z naliczeniem można dokonywać przelewem na konto Urzędu Gminy w Wojciechowie. W tytule przelewu proszę podać numer raty, rok, numery zezwoleń, adres lokalizacji.


Nie uiszczenie opłaty we wskazanym terminie, spowoduje wygaśnięcie z mocy prawa posiadanych zezwoleń zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst: Dz.U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm.)


Opłaty należy wnosić terminowo. Nawet najmniejsze uchybienie temu obowiązkowi rodzi poważne skutki. Oznacza bowiem wygaśnięcie zezwolenia na handel alkoholem z mocy prawa. Nie ma na to żadnego wpływu okoliczność, czy opóźnienie było zawinione, a także przyczyny uchybienia terminowi. Nie jest też prawnie możliwe przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty.


Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyny może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13).

Wszelkich informacji udziela Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Wojciechów
(pokój nr 4 Agronomówka) . Numer telefonu: (81) 5177241 w.30


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót