USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Termin wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Opublikowano dn. 01-05-2014

Uprzejmie przypominamy, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą w 2014r. sprzedaż napojów alkoholowych, zobowiązani są do dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2014 roku (sobota)

Wpłat zgodnie z naliczeniem można dokonywać przelewem na konto Urzędu Gminy w Wojciechowie. W tytule przelewu proszę podać numer raty, rok, numery zezwoleń, adres lokalizacji.


Nie uiszczenie opłaty we wskazanym terminie, spowoduje wygaśnięcie z mocy prawa posiadanych zezwoleń zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst: Dz.U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm.)


Opłaty należy wnosić terminowo. Nawet najmniejsze uchybienie temu obowiązkowi rodzi poważne skutki. Oznacza bowiem wygaśnięcie zezwolenia na handel alkoholem z mocy prawa. Nie ma na to żadnego wpływu okoliczność, czy opóźnienie było zawinione, a także przyczyny uchybienia terminowi. Nie jest też prawnie możliwe przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty.


Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyny może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13).

Wszelkich informacji udziela Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Wojciechów
(pokój nr 4 Agronomówka) . Numer telefonu: (81) 5177241 w.30


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski