USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Informacja Wójta Gminy Wojciechów w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Gminy Wojciechów

Opublikowano dn. 10-10-2014

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zawiadamiam, że spis wyborców Gminy Wojciechów sporządzony do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Wojciechów, Rady Powiatu Lubelskiego, Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Wójta Gminy Wojciechów, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Wojciechów – stanowisko ds. ewidencji ludności, Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów, pokój nr 7 w dniach od 27 października 2014 roku do dnia 7 listopada 2014 roku w godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30.Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski