USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Opublikowano dn. 01-01-2015

Wójt Gminy Wojciechów zaprasza do konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami w roku 2015. konsultacje odbywają się od 19 do 29 grudnia 2014 r.

Wójt Gminy Wojciechów

zaprasza

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Wojciechów do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2015 rok.

Informacja o przebiegu konsultacji projektu uchwały , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [110.16 KB]

Roczny program współpracy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [154.10 KB]

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót