USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Konsultacje społeczne

Opublikowano dn. 01-01-2015

Wójt Gminy Wojciechów zaprasza do konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami w roku 2015. konsultacje odbywają się od 19 do 29 grudnia 2014 r.

Wójt Gminy Wojciechów

zaprasza

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Wojciechów do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2015 rok.

Informacja o przebiegu konsultacji projektu uchwały , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [110.16 KB]

Roczny program współpracy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [154.10 KB]

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski