USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Wójt Gminy Wojciechów zaprasza

Opublikowano dn. 21-12-2015

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) działające na terenie Gminy Wojciechów do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Wojciechów w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.

Opinie, wnioski i uwagi dotyczące ww. projektu uchwały proszę nadsyłać do dnia 18.12.2015r.

drogą elektroniczną na adres: jtomicka@wojciechow.pl, faksem 815177665
lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wojciechów, 24-204 Wojciechów.

 

Program projekt, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [321.03 KB]

Projekt uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [70.89 KB]

Informacja o przebiegu , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [487.66 KB]


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski