USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Wójt Gminy Wojciechów zaprasza

Wójt Gminy Wojciechów zaprasza

Opublikowano dn. 21-12-2015

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) działające na terenie Gminy Wojciechów do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Wojciechów w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.

Opinie, wnioski i uwagi dotyczące ww. projektu uchwały proszę nadsyłać do dnia 18.12.2015r.

drogą elektroniczną na adres: jtomicka@wojciechow.pl, faksem 815177665
lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wojciechów, 24-204 Wojciechów.

 

Program projekt, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [321.03 KB]

Projekt uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [70.89 KB]

Informacja o przebiegu , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [487.66 KB]


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót