USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

PROGRAM SZKOLENIA: „WSPARCIE Z INICJATYWY LEADER NA POPRAWĘ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Opublikowano dn. 07-02-2019

W związku z planowanym uruchomieniem naboru wniosków na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza na szkolenie na temat przygotowania wniosku o wsparcie finansowe.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:
 
13 LUTEGO (środa) 2019 r. w Punkcie Informacji Turystycznej w Kurowie (sala na parterze), ul. Wojska Polskiego 1 (dawna wikarówka przy kościele parafialnym).
 

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (81 50 16 140) lub mailem: lgd@zielonypierscien.eu najpóźniej do
12 lutego br. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy i adres e-mail.

 
ADRESACI SZKOLENIA: potencjalni beneficjenci wsparcia, w tym m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne z obszaru gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn.
 
 
do godz. 09.00 – przyjazd uczestników, rejestracja i serwis kawowy
 
09.00 – 09.10 – Przywitanie uczestników i informacja o programie szkolenia;
 
09.10 – 10.00 – Kto może ubiegać się o wsparcie z inicjatywy LEADER na poprawę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej? Jakie wymogi formalne trzeba spełnić? Zasady oceniania i wyboru operacji, kryteria oceny wniosków;
 
10.00 – 10.30 – Omówienie formularza i instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy finansowej;
 
10.30 – 10.45 - Przerwa kawowa;
 
10.45 – 12.15 – Omówienie formularza i instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy finansowej (cd.), załączniki do wniosku;
 
12.15 – 13.00 - Warunki umowy o wsparcie finansowe; zachowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień;
 
13.00 – Zakończenie szkolenia.
 

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski