USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

PROGRAM SZKOLENIA: „WSPARCIE Z INICJATYWY LEADER NA POPRAWĘ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

PROGRAM SZKOLENIA: „WSPARCIE Z INICJATYWY LEADER NA POPRAWĘ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Opublikowano dn. 07-02-2019

W związku z planowanym uruchomieniem naboru wniosków na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza na szkolenie na temat przygotowania wniosku o wsparcie finansowe.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:
 
13 LUTEGO (środa) 2019 r. w Punkcie Informacji Turystycznej w Kurowie (sala na parterze), ul. Wojska Polskiego 1 (dawna wikarówka przy kościele parafialnym).
 

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (81 50 16 140) lub mailem: lgd@zielonypierscien.eu najpóźniej do
12 lutego br. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy i adres e-mail.

 
ADRESACI SZKOLENIA: potencjalni beneficjenci wsparcia, w tym m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne z obszaru gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn.
 
 
do godz. 09.00 – przyjazd uczestników, rejestracja i serwis kawowy
 
09.00 – 09.10 – Przywitanie uczestników i informacja o programie szkolenia;
 
09.10 – 10.00 – Kto może ubiegać się o wsparcie z inicjatywy LEADER na poprawę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej? Jakie wymogi formalne trzeba spełnić? Zasady oceniania i wyboru operacji, kryteria oceny wniosków;
 
10.00 – 10.30 – Omówienie formularza i instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy finansowej;
 
10.30 – 10.45 - Przerwa kawowa;
 
10.45 – 12.15 – Omówienie formularza i instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy finansowej (cd.), załączniki do wniosku;
 
12.15 – 13.00 - Warunki umowy o wsparcie finansowe; zachowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień;
 
13.00 – Zakończenie szkolenia.
 

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót