USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 6 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 6 lutego 2019 r.

Opublikowano dn. 07-02-2019

Na podstawie art. 371 § 2 i § 3 w zw. z art. 358 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ,130, 1000 i 1349) niniejszym podaję się do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wojciechów.


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót