USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu w 2019 roku na terenie gminy Wojciechów.

Opublikowano dn. 28-03-2019

Wójt Gminy Wojciechów działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ) Uchwały Nr II/12/18 Rady Gminy Wojciechów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 (Dz. Urzęd. Woj. Lub poz. 37 z dnia 3.01.2019 r.).

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, w tym sportu wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji w 2019 roku i zaprasza do składania ofert.

 

ikona pdfZarządzenie

ikona docOgłoszenie - załącznik do zarządzenia

ikona docOświadczenie podmiotu

ikona docWzór oferty

ikona docWzór sprawozdania

ikona docWzór umowy


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót