USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu w 2019 roku na terenie gminy Wojciechów.

Opublikowano dn. 28-03-2019

Wójt Gminy Wojciechów działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ) Uchwały Nr II/12/18 Rady Gminy Wojciechów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Wojciechów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 (Dz. Urzęd. Woj. Lub poz. 37 z dnia 3.01.2019 r.).


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski