USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Gminna Rada Seniorów – Wojciechów

Opublikowano dn. 07-05-2019

Stowarzyszenie „Zakręcone-Kulturalnie” we współpracy z Fundacją "Mapa Pasji" z Krakowa w ramach dofinansowania z programu ASOS przystępuje do realizacji projektu „Przestrzeń dla seniora 2.0”, którego celem jest utworzenie Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie.

Stowarzyszenie „Zakręcone-Kulturalnie” we współpracy  z Fundacją „Mapa Pasji „ z Krakowa w ramach dofinansowania z programu ASOS przystępuje do realizacji projektu  „Przestrzeń dla seniora 2.0”, którego celem jest utworzenie Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie.

Uczestnicy projektu dowiedzą się:

- czym jest gminna rada seniorów

- jak tą radę powołać

- jakie korzyści z działania rady seniorów mają seniorzy z innych gmin

 Przedyskutujemy:

- czy warto powołać radę seniorów w naszej Gminie?

- jeśli tak, jakie powinna mieć cele

A później:

- będziemy pracować nad powołaniem Gminnej Rady Seniorów

- najbardziej aktywne osoby zaprosimy na 3-dniową wizytę edukacyjno-  krajoznawczą do Miechowa

 I warsztat – 21.05.2019 o godz. 15.00 w OSP w Wojciechowie

Rejestracja osób obowiązkowa: Kowalczyk Małgorzata, tel. 695 177 327

Liczba osób ograniczona !!!

Zalecamy wyłonić z każdego sołectwa po 1 osobie (kobieta ub mężczyzna) w wieku 60+, która jest aktywna i chciałaby zaangażować się w funkcjonowanie Gminnej Rady Seniorów. Ideą projektu jest, aby w Gminnej Radzie Seniorów znalazły się osoby, które nie znajdują się w Radzie Gminy, nie są Sołtysem oraz członkiem Rady sołeckiej. Chcemy aktywizować kolejne osoby, które będą reprezentowały potrzeby seniorów  i będą łącznikiem pomiędzy lokalną władzą a mieszkańcami.-


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski