USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Gminna Rada Seniorów

Gminna Rada Seniorów – Wojciechów

Opublikowano dn. 07-05-2019

Stowarzyszenie „Zakręcone-Kulturalnie” we współpracy z Fundacją "Mapa Pasji" z Krakowa w ramach dofinansowania z programu ASOS przystępuje do realizacji projektu „Przestrzeń dla seniora 2.0”, którego celem jest utworzenie Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie.

Stowarzyszenie „Zakręcone-Kulturalnie” we współpracy  z Fundacją „Mapa Pasji „ z Krakowa w ramach dofinansowania z programu ASOS przystępuje do realizacji projektu  „Przestrzeń dla seniora 2.0”, którego celem jest utworzenie Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie.

Uczestnicy projektu dowiedzą się:

- czym jest gminna rada seniorów

- jak tą radę powołać

- jakie korzyści z działania rady seniorów mają seniorzy z innych gmin

 Przedyskutujemy:

- czy warto powołać radę seniorów w naszej Gminie?

- jeśli tak, jakie powinna mieć cele

A później:

- będziemy pracować nad powołaniem Gminnej Rady Seniorów

- najbardziej aktywne osoby zaprosimy na 3-dniową wizytę edukacyjno-  krajoznawczą do Miechowa

 I warsztat – 21.05.2019 o godz. 15.00 w OSP w Wojciechowie

Rejestracja osób obowiązkowa: Kowalczyk Małgorzata, tel. 695 177 327

Liczba osób ograniczona !!!

Zalecamy wyłonić z każdego sołectwa po 1 osobie (kobieta ub mężczyzna) w wieku 60+, która jest aktywna i chciałaby zaangażować się w funkcjonowanie Gminnej Rady Seniorów. Ideą projektu jest, aby w Gminnej Radzie Seniorów znalazły się osoby, które nie znajdują się w Radzie Gminy, nie są Sołtysem oraz członkiem Rady sołeckiej. Chcemy aktywizować kolejne osoby, które będą reprezentowały potrzeby seniorów  i będą łącznikiem pomiędzy lokalną władzą a mieszkańcami.-


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót