USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Lublinie

Opublikowano dn. 06-06-2019

Rada Gminy Wojciechów jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na kolejną kadencję 2020 – 2023.

Wójt Gminy Wojciechów informuje wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 52 z późn. zm.) Rada Gminy Wojciechów jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na kolejną kadencję 2020 – 2023.
Załączniki:
  1. Ogłoszenie o wyborze ławników

  2. Karta zgłoszenia na ławnika
  3. Lista osób zgłaszających kandydata

  4. Oświadczenie kandydata postępowania z oskarżenia publicznego

  5. Oświadczenie kandydata władza rodzicielska

  6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika

  7. Oświadczenie kandydata prawa publiczne

 

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót