USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Lublinie

Opublikowano dn. 06-06-2019

Rada Gminy Wojciechów jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na kolejną kadencję 2020 – 2023.

Wójt Gminy Wojciechów informuje wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 52 z późn. zm.) Rada Gminy Wojciechów jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na kolejną kadencję 2020 – 2023.
Załączniki:
  1. Ogłoszenie o wyborze ławników

  2. Karta zgłoszenia na ławnika
  3. Lista osób zgłaszających kandydata

  4. Oświadczenie kandydata postępowania z oskarżenia publicznego

  5. Oświadczenie kandydata władza rodzicielska

  6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika

  7. Oświadczenie kandydata prawa publiczne

 

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski