USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

LGD Logo

LGD "Zielony Pierścień" wspiera lokalną przedsiębiorczość

Opublikowano dn. 08-07-2019

Informujemy, że 28 maja 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego aneksował umowę z Zarządem Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w zakresie dotyczącym zwiększenia środków o kwotę 990 tys. zł na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości...

W związku z tym do Lokalnej Strategii Rozwoju została wprowadzona
powyższa kwota, a Zarząd LGD zaktualizował harmonogram naboru
wniosków.
W drugiej połowie 2019 r. (prawdopodobnie przełom września i
października br.) zostanie ogłoszony dodatkowy konkurs na projekty w
zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Planuje się
przyznanie co najmniej 19 dotacji w wysokości 60 tys. zł na jeden
projekt.

Jednolity tekst Lokalnej Strategii Rozwoju
http://www.zielonypierscien.eu/files/media/1561020395_zalacznik_1_uchwala_14-2019_LSR_jednolity.pdf

Plan działania - tekst jednolity

http://www.zielonypierscien.eu/files/media/1561020415_zalacznik_2_uchwala_14_2019_plan_dzialania.pdf
Aktualny harmonogram naboru wniosków

http://www.zielonypierscien.eu/files/media/1561020477_zalacznik_nr2_harmonogram_naborow_.pdf

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót