USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Ogłoszenie nr 576455-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.

Informacja o przetargu - przebudowa drogi gminnej nr 106917L i 112575L

Opublikowano dn. 24-07-2019

Termin składania ofert: 2019-08-05, godz. 11:00

Ogłoszenie nr 576455-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.

Część 1 zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej nr 106917L w miejscowości Maszki (dz. nr ew. 60 i 365 obręb geodezyjny Maszki Wojciechowskie) gm. Wojciechów odcinek długości 990 m, szerokość nawierzchni 3,5m.

Zakres robót obejmuje między innymi:

 • roboty pomiarowe, mechaniczne
 • oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej,
 • wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem,
 • wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm,
 • wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej grubość 4cm i ścieralnej grubość warstwy 4 cm,
 • pobocza z kruszywa szerokości 75 cm i grubości 10 cm,
 • oznakowanie.

Część 2 zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej nr 112575L w miejscowości Maszki (dz. nr ew. 735 obręb geodezyjny Maszki Wojciechowskie) i w miejscowości Maszki k. Wojciechowa (dz. nr ew. 793 obręb geodezyjny Maszki Palikijskie) gm. Wojciechów, odcinek długości 990m, szerokość drogi 3,5m.

Zakres robót obejmuje między innymi:

 • roboty pomiarowe,
 • ręczne karczowanie pni,
 • wykonanie nasypu i poszerzeń drogi,
 • remont istniejących przepustów,
 • mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej,
 • wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem,
 • wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm,
 • wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej grubość 4cm i ścieralnej grubość warstwy 4 cm,
 • pobocza z kruszywa szerokości 75 cm i grubości 10 cm,
 • oznakowanie.

 

Termin składania ofert:
2019-08-05, godz. 11:00

Ogłaszający:
Gmina Wojciechów

Link do ogłoszenia o przetargu:

https://ugwojciechow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=57&p1=szczegoly&p2=65048&fbclid=IwAR0r9fd2K7Z_P3cj4abWkcKSY9zEcudtm2CZjnfU2azYoxwsZuiryCX0vlw


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót