USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Informacja o przetargu - przebudowa drogi gminnej nr 106917L i 112575L

Opublikowano dn. 24-07-2019

Termin składania ofert: 2019-08-05, godz. 11:00

Ogłoszenie nr 576455-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.

Część 1 zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej nr 106917L w miejscowości Maszki (dz. nr ew. 60 i 365 obręb geodezyjny Maszki Wojciechowskie) gm. Wojciechów odcinek długości 990 m, szerokość nawierzchni 3,5m.

Zakres robót obejmuje między innymi:

 • roboty pomiarowe, mechaniczne
 • oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej,
 • wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem,
 • wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm,
 • wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej grubość 4cm i ścieralnej grubość warstwy 4 cm,
 • pobocza z kruszywa szerokości 75 cm i grubości 10 cm,
 • oznakowanie.

Część 2 zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej nr 112575L w miejscowości Maszki (dz. nr ew. 735 obręb geodezyjny Maszki Wojciechowskie) i w miejscowości Maszki k. Wojciechowa (dz. nr ew. 793 obręb geodezyjny Maszki Palikijskie) gm. Wojciechów, odcinek długości 990m, szerokość drogi 3,5m.

Zakres robót obejmuje między innymi:

 • roboty pomiarowe,
 • ręczne karczowanie pni,
 • wykonanie nasypu i poszerzeń drogi,
 • remont istniejących przepustów,
 • mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej,
 • wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem,
 • wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm,
 • wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej grubość 4cm i ścieralnej grubość warstwy 4 cm,
 • pobocza z kruszywa szerokości 75 cm i grubości 10 cm,
 • oznakowanie.

 

Termin składania ofert:
2019-08-05, godz. 11:00

Ogłaszający:
Gmina Wojciechów

Link do ogłoszenia o przetargu:

https://ugwojciechow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=57&p1=szczegoly&p2=65048&fbclid=IwAR0r9fd2K7Z_P3cj4abWkcKSY9zEcudtm2CZjnfU2azYoxwsZuiryCX0vlw


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski