USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Trwa modernizacja drogi gminnej nr 106906L

Opublikowano dn. 24-07-2019

Droga gminna nr 106906L

Trwa modernizacja drogi gminnej nr 106906L
 
Trwa modernizacja drogi gminnej nr 106906L, stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Łubki. Pracę opierają się na przebudowie drogi (dz. nr 347/1 i 347/2) gm. Wojciechów na długości 1306 m, km roboczy 0+000 do km 1+306,
szerokość drogi 3,0 m.
 
 
 
 
Zakres robót obejmuje między innymi:
  • roboty pomiarowe,
  • remont istniejącego przepustu,
  • mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej,
  • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm,
  • wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm i ścieralnej grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,
  • oznakowanie.

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski