USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Trwa modernizacja drogi gminnej nr 106906L

Trwa modernizacja drogi gminnej nr 106906L

Opublikowano dn. 24-07-2019

Droga gminna nr 106906L

Trwa modernizacja drogi gminnej nr 106906L
 
Trwa modernizacja drogi gminnej nr 106906L, stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Łubki. Pracę opierają się na przebudowie drogi (dz. nr 347/1 i 347/2) gm. Wojciechów na długości 1306 m, km roboczy 0+000 do km 1+306,
szerokość drogi 3,0 m.
 
 
 
 
Zakres robót obejmuje między innymi:
  • roboty pomiarowe,
  • remont istniejącego przepustu,
  • mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej,
  • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm,
  • wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm i ścieralnej grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,
  • oznakowanie.

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót