USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

e-misja

„Dostawa 12 komputerów przenośnych (laptopów) z torbą”

Opublikowano dn. 27-09-2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Wojciechów w związku z przystąpieniem do projektu realizowanego w ramach projektu  "E-MISJA – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa działania 3.1:”Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. „Dostawa 12 komputerów przenośnych (laptopów) z torbą” w ramach zadania ogólnego "Z komputerem na tak-wzrost kompetencji cyfrowych u 168 uczestników szkoleń komputerowych z terenu gminy Wojciechów, w tym osób niepełnosprawnych”

czytaj więcej >>


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót