USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP Łubki

Dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP Łubki

Opublikowano dn. 16-10-2019

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/19

W lutym 2019 r. gmina Wojciechów złożyła wniosek (projekt) w ramach konkursu Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Wniosek dotyczy „Termomodernizacji budynku OSP w Łubkach”. W dniu 15 października 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty. Miło mi poinformować, że nasz projekt uzyskał 16 miejsce na 97 zatwierdzonych pozytywnie projektów i został wybrany do dofinansowania. Całkowita wartość projektu: 470 tys. 824,46 zł, kwota przyznanego dofinansowania: 275 tys. 689,63 zł.

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - strażnicy OSP w Łubkach. Wszystkie koszty kwalifikowalne wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, ocieplenie stropów części pierwotnie wybudowanej nad pomieszczeniami ogrzewanymi przy użyciu wełny, wymiana okien i drzwi, docieplenie stropu części dobudowanej pianką poliuretanową, wykonanie instalacji c.o., systemu zarządzania energią /wprowadzenie programatora pomieszczeniowego pozwalającego zarządzać temperaturą wg określonego harmonogramu, montaż licznika ciepła, montaż nawiewników higrosterowanych do istniejących okien. W ramach kosztów niekwalifikowalnych ujęto wymianę pokrycia dachowego i wymianę źródła ciepła na gazowy kocioł kondensacyjny.


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót