USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Zakończenie „Przebudowy drogi gminnej nr 106917L w miejscowości Maszki” w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

Zakończenie „Przebudowy drogi gminnej nr 106917L w miejscowości Maszki” w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

Opublikowano dn. 18-10-2019

W ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych zakończyliśmy „Przebudowę drogi gminnej nr 106917L w miejscowości Maszki, gm. Wojciechów na odcinku 990 m (na działkach nr 60 i 365). Kosztorys inwestorski na tę drogę wynosił: 658 tys. 113, 58 zł. W wyniku przeprowadzonego w sierpniu 2019 r. postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę tej inwestycji drogowej. Jej koszt po przetargu znacznie zmalał i wyniósł 356 tys. zł. W związku z uzyskanym 70% dofinansowaniem, gmina Wojciechów przeznaczyła na to zadanie z budżetu gminy 30% jej wartości, tj. ok. 107 tys. zł. Szerokość drogi 3,5 m. Zakres robót obejmował między innymi: roboty pomiarowe, mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej grubość 4cm i ścieralnej grubość warstwy 4 cm, pobocza z kruszywa szerokości 75 cm i grubości 10 cm, oznakowanie.

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót