USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Zakończenie przebudowy drogi gminnej nr 106924L (dz. nr 719) w miejscowości Palikije Pierwsze

Zakończenie przebudowy drogi gminnej nr 106924L (dz. nr 719) w miejscowości Palikije Pierwsze

Opublikowano dn. 18-10-2019

Wykonaliśmy przebudowę drogi gminnej nr 106924L (dz. nr 719) w miejscowości Palikije Pierwsze gm. Wojciechów, odcinek długości 730 m, km rob. 0+000 do km 0+730, szerokość drogi 3,0 m. Zakres robót obejmował między innymi: roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni mechanicznie z doziarnieniem podbudowy kruszywem drobnym 0/4 mm, warstwę podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej grubość 4 cm i ścieralnej grubość warstwy 3 cm. Koszt zadania 156 tys. zł. Jest to droga, która znajdowała się w rejonie przejścia trąby powietrznej w dniu 21.05.2019 r. Środki na jej remont pochodziły z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województw Mazowieckiego (100 tys. zł) oraz innych samorządów.

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót