USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Rada zgodnie za budżetem

Rada zgodnie za budżetem

Opublikowano dn. 31-12-2019

Gmina Wojciechów ma budżet na 2020 rok. W uchwale, przyjętej przez radnych jednogłośnie na sesji w poniedziałek 30 grudnia, zapisano prawie 29 milionów 200 tysięcy dochodów i ponad 30 milionów 900 tysięcy wydatków.

- Planowany deficyt będzie zdecydowanie mniejsze niż rok wcześniej i wyniesie około 1 miliona 750 tysięcy złotych. Na inwestycje zaplanowaliśmy ponad 2,5 miliona złotych, które będą pochodzić z funduszy unijnych i programów krajowych oraz środków własnych - mówi wójt gminy Wojciechów Artur Markowski.

Do najważniejszych zadań zaplanowanych na przyszły rok zalicza: przebudowę dróg w Szczuczkach i Palikijach Pierwszych, montaż instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii i termomodernizację remizy OSP Łubki.
 
Na drogę w Szczuczkach rada gminy zabezpieczyła w przyszłorocznym budżecie ponad 790 tysięcy złotych, a na trasę w Palikijach Pierwszych 460 tysięcy. Obydwie inwestycje są na liście projektów, które mają szanse na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. - Jest już wstępna akceptacja wojewody lubelskiego, ale ostateczne decyzje należą do premiera - podkreśla Artur Markowski.

Gmina Wojciechów liczy również na dotację na zakup i montaż OZE, na którą w budżecie na 2020 rok zarezerwowała 450 tysięcy złotych. Jeśli dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego zostanie przyznane, realizacja projektu rozpocznie się w przyszłym roku, ale znaczna część robót jest planowana na 2021 rok.

Z tego samego źródła będzie pochodzić dotacja na termomodernizację remizy OSP w Łubkach, która już jest przyznana. Całkowita wartość tego zadania sięga 470 tysięcy złotych, w tym 275 tysięcy to dofinansowanie z RPO WL.
 

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót