USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Informacja dotycząca wyborów do Gminnej Rady Seniorów

Informacja dotycząca wyborów do Gminnej Rady Seniorów

Opublikowano dn. 05-03-2020

Informacja, dotycząca wyborów do Gminnej Rady Seniorów

 

W dniu 3 marca 2020 r. Wójt Gminy Wojciechów wydał zarządzenie nr 17/20 w sprawie przeprowadzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie. 

Członkiem Rady  może być osoba, która ukończyła 60 lat, mieszka w gminie Wojciechów i wyraziła pisemną zgodę na kandydowanie w wyborach na członka Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie.

Prawo zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów przysługuje:

  1. mieszkańcom gminy Wojciechów, którzy ukończyli 60 lat, przy czym każdy kandydat do Rady musi zebrać co najmniej 5 podpisów od Seniorów z gminy Wojciechów,
  2. organizacjom społecznym, mającym w celach statutowych działanie na rzecz Seniorów w gminie Wojciechów lub mogącym się w praktyce wykazać takimi działaniami – po 1 przedstawicielu.

Każdy kandydat może zostać zgłoszony tylko przez jeden  podmiot w danej kadencji oraz każda osoba fizyczna może poprzeć tylko jednego kandydata do Rady.

Kandydaci delegowani przez organizacje społeczne są przyporządkowani do sołectw według swojego miejsca zamieszkania.

Kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie należy zgłaszać do Wójta Gminy Wojciechów (w Sekretariacie Urzędu Gminy Wojciechów, Wojciechów 5, pokój nr …) na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia w dniach 9.03.2020 r. – 30.04.2020 r. W powyżej wskazanym okresie należy złożyć jednocześnie oświadczenie kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o nieskazaniu wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, stanowiące załącznik do formularza zgłoszeniowego.

W dniach 4.05.2020 r. – 8.05.2020 r. nastąpi formalna weryfikacja zgłoszeń kandydatów przez Komisję Wyborczą.

Wybory do Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie odbędą się w dniu 31.05.2020 r. (niedziela) w godzinach 9.00 – 17.00 w Urzędzie Gminy Wojciechów.

Wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Wojciechowie dostępne są w Sekretariacie Urzędu Gminy Wojciechów, pokój nr 4 lub na stronie internetowej www.wojciechow.pl w zakładce GMINA (Gminna Rada Seniorów - http://www.wojciechow.pl/gmina/gminna-rada-seniorow.html).

 

Więcej Informacji


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót