USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Wykadrowane zdjęcie przedstawiające seniora

Kandydaci do rady seniorów

Opublikowano dn. 16-03-2020

Gmina Wojciechów kontynuuję procedurę, związaną z utworzeniem Rady Seniorów. Wójt Artur Markowski podpisał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów do nowego gremium, mieszkańcy mogą już zgłaszać kandydatów, a lista wybranych członków rady powinna być znana w czerwcu.

Zgodnie ze statutem rada ma być organem doradczym dla władz gminy w sprawach osób starszych. - Ma m.in.: opiniować projekty uchwał i innych przepisów dotyczących starszych mieszkańców, składać własne propozycje legislacyjne, zachęcać do integracji oraz wspierać inicjatywy służące umacnianiu więzi międzypokoleniowych - wylicza wójt Artur Markowski. Rada ma również działać na rzecz przełamywania stereotypów, budować pozytywny wizerunek i autorytet seniorów oraz wspierać różne formy wypoczynku i edukacji osób starszych.

Rada będzie liczyć od 15 do maksymalnie 21 członków, reprezentujących nie mniej niż siedem sołectw, a jej kadencja potrwa trzy lata.
 
Kandydatów mogą zgłaszać mieszkańcy gminy Wojciechów, którzy ukończyli co najmniej 60 lat oraz miejscowe podmioty, które działają na rzecz osób starszych. Warunek ukończenia 60 lat musi spełniać także każdy z kandydatów, a jego zgłoszenie w wyborach do rady musi być poparte podpisami co najmniej 5 mieszkańców w tym samym wieku. Organizacje społeczne, mające w statucie działanie na rzecz seniorów w gminie Wojciechów lub mogące się w praktyce wykazać takimi działaniami, mogą zgłosić tylko 1 kandydata.

Według kalendarza wyborczego zgłaszanie kandydatur odbywa się na specjalnym formularzu, który jest dostępny w urzędzie gminy i na jej stronie internetowej, do końca kwietnia. Po tym terminie dokumenty zostaną zweryfikowane, a lista kandydatów ogłoszona 11 maja. Dzień później wójt Artur Markowski ogłosi termin zebrania wyborczego, które jest planowane na niedzielę 31 maja. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 1 czerwca.
 

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót