USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Apel Wójta Gminy Wojciechów

Apel Wójta Gminy Wojciechów

Opublikowano dn. 26-03-2020

Apel Wójta Gminy Wojciechów do mieszkańców

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Ziemi Wojciechowskiej!

W związku z zarządzonymi z dniem 24 marca ograniczeniami w przemieszczaniu się przypominam, że mamy obecnie wprowadzony w Polsce stan epidemii.

Do 11 kwietnia włącznie nie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi i zawodowymi.
Oznacza to, że można:
* dojechać do pracy oraz udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością,
* prowadzić działania jako wolontariusz na rzecz walki z koronawirusem,
* załatwiać sprawy niezbędne do życia codziennego -zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować, bliskimi, wyprowadzić psa,
*przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób (nie dotyczy rodzin).

Zakazane są wszelkie zgromadzenia, spotkania, imprezy czy zebrania. Można się jednak spotykać z najbliższymi.
* we mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby
sprawujące posługę,
* ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy.

Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Nadal obowiązują ograniczenia działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej oraz obowiązkowa
14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Osoby potrzebujące pomocy w związku epidemią, powinny zgłaszać się telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie na nr tel. 81 517 72 41 wew. 22 lub poprzez e-mali: ops@opswojciechow.pl

Pozostańmy w domach w trosce o tych, którzy pracują dla nas w tym trudnym okresie.

Artur Markowski
Wójt Gminy Wojciechów


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót