USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowano dn. 27-03-2020

Z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Wojciechowie, wprowadzonymi w związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa dopuszcza się możliwość dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych drogą mailową na adres info@wojciechow.pl.

Zgłoszenie można przesłać w formie skanu najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. Podpis elektroniczny nie jest wymagany. Oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

- uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobą zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

- potwierdzenie doręczenia do Urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (podpis elektroniczny nie jest wymagany).


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót