USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Gmina Wojciechów w gronie beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Gmina Wojciechów w gronie beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Opublikowano dn. 09-04-2020

Gmina Wojciechów znalazła się w gronie beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i otrzyma 59.175,20 zł na realizację projektu Zdalna Szkoła.

Gmina Wojciechów znalazła się w gronie beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i otrzyma 59.175,20 zł na realizację projektu Zdalna Szkoła.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wniosek Gminy Wojciechów został oceniony pozytywnie i znalazł się na liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania, co oznacza, że samorząd otrzyma kwotę 59.175,20 zł na zakup sprzętu. Projekt Zdalna Szkoła realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót