USTAWIENIA

, Imieniny:

Odnawialne żródła energii

Zdjęcie Artykułu

Informacja dotycząca montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Opublikowano dn. 04-05-2016

Szanowni Państwo! W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursem dotyczącym montażu kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, zapraszamy mieszkańców Gminy Wojciechów, którzy złożyli ankiety i deklaracje o dofinansowanie w/w instalacji w ramach konkursu 4.1 RPO WL 2014-2020 o stawienie się do Urzędu Gminy w Wojciechowie do dnia 3 czerwca 2016 roku w celu podpisania umowy użyczenia nieruchomości na cele realizacji projektu.

Niezbędne dokumenty do podpisania umowy:
  • Dowód osobisty osoby/osób podpisujących umowę.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będą montowane instalacje solarne lub fotowoltaiczne – tj. kopia aktu własności lub odpis zwykły księgi wieczystej.

W przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele muszą podpisać umowę użyczenia.

Umowę użyczenia należy podpisać w terminie do 3 czerwca 2016 roku w Urzędzie Gminy w Wojciechowie  pokój nr 9 (I piętro) budynek Agronomówki.

Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie skutkować będzie wykreśleniem z listy osób ubiegających się o dofinansowanie inwestycji.
 

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski