USTAWIENIA

, Imieniny:

Odnawialne żródła energii

Informacja dotycząca montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Informacja dotycząca montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Opublikowano dn. 04-05-2016

Szanowni Państwo! W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursem dotyczącym montażu kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, zapraszamy mieszkańców Gminy Wojciechów, którzy złożyli ankiety i deklaracje o dofinansowanie w/w instalacji w ramach konkursu 4.1 RPO WL 2014-2020 o stawienie się do Urzędu Gminy w Wojciechowie do dnia 3 czerwca 2016 roku w celu podpisania umowy użyczenia nieruchomości na cele realizacji projektu.

Niezbędne dokumenty do podpisania umowy:
  • Dowód osobisty osoby/osób podpisujących umowę.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będą montowane instalacje solarne lub fotowoltaiczne – tj. kopia aktu własności lub odpis zwykły księgi wieczystej.

W przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele muszą podpisać umowę użyczenia.

Umowę użyczenia należy podpisać w terminie do 3 czerwca 2016 roku w Urzędzie Gminy w Wojciechowie  pokój nr 9 (I piętro) budynek Agronomówki.

Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie skutkować będzie wykreśleniem z listy osób ubiegających się o dofinansowanie inwestycji.
 

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót