USTAWIENIA

, Imieniny:

Odnawialne żródła energii

Zdjęcie Artykułu

Odnawialne źródła energii w gminie Wojciechów – składanie deklaracji przez mieszkańców

Opublikowano dn. 17-05-2019

W zaktualizowanym harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na rok 2019 przewidziane jest Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku.

Planowany termin ogłoszenia konkursu: lipiec 2019 r. planowany termin rozpoczęcia naboru: sierpień 2019 r. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach konkursu: 11 mln 588 tys. 560 euro, tj. ok. 50 mln zł.
 
Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie:
  • Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci),
  • Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości.
 
Wójt Gminy Wojciechów rozważa możliwość przystąpienia do projektu obejmującego zakup i montaż: kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych.
 
W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie  i złożenie ich w Urzędzie Gminy Wojciechów, pokój nr 4 (Sekretariat Urzędu Gminy Wojciechów) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2019 r.
 
Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy (pokój nr 4 - Sekretariat Urzędu Gminy Wojciechów lub pokój nr 9 – budynek Agronomówki), u sołtysów oraz do pobrania poniżej.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Anny Matys (pokój nr 9 – budynek Agronomówki), tel. (81) 517 72 41, wew. 29, e-mail: amatys@wojciechow.pl.
 
W przypadku otrzymania dotacji na powyższe działania o zakwalifikowaniu poszczególnych mieszkańców będzie decydowała kolejność złożenia deklaracji i ankiet.
 
Ankiety do pobrania w formie elektronicznej:
 
  1. Ankieta - instalacja fotowoltaiczna
  2. Ankieta - kolektory słoneczne
  3. Deklaracja udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE

Ankieta - instalacja fotowoltaiczna, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [89.13 KB]

Ankieta - kolektory słoneczne, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [88.90 KB]

Deklaracja udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [146.50 KB]


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski