USTAWIENIA

, Imieniny:

Odnawialne żródła energii

Odnawialne źródła energii w gminie Wojciechów – składanie deklaracji przez mieszkańców

Odnawialne źródła energii w gminie Wojciechów – składanie deklaracji przez mieszkańców

Opublikowano dn. 17-05-2019

W zaktualizowanym harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na rok 2019 przewidziane jest Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku.

Planowany termin ogłoszenia konkursu: lipiec 2019 r. planowany termin rozpoczęcia naboru: sierpień 2019 r. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach konkursu: 11 mln 588 tys. 560 euro, tj. ok. 50 mln zł.
 
Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie:
  • Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci),
  • Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości.
 
Wójt Gminy Wojciechów rozważa możliwość przystąpienia do projektu obejmującego zakup i montaż: kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych.
 
W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie  i złożenie ich w Urzędzie Gminy Wojciechów, pokój nr 4 (Sekretariat Urzędu Gminy Wojciechów) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2019 r.
 
Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy (pokój nr 4 - Sekretariat Urzędu Gminy Wojciechów lub pokój nr 9 – budynek Agronomówki), u sołtysów oraz do pobrania poniżej.
Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Anny Matys (pokój nr 9 – budynek Agronomówki), tel. (81) 517 72 41, wew. 29, e-mail: amatys@wojciechow.pl.
 
W przypadku otrzymania dotacji na powyższe działania o zakwalifikowaniu poszczególnych mieszkańców będzie decydowała kolejność złożenia deklaracji i ankiet.
 
Ankiety do pobrania w formie elektronicznej:
 
  1. Ankieta - instalacja fotowoltaiczna
  2. Ankieta - kolektory słoneczne
  3. Deklaracja udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE

ikona docAnkieta - instalacja fotowoltaiczna

ikona docAnkieta - kolektory słoneczne

ikona docDeklaracja udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót