USTAWIENIA

, Imieniny:

Ogłoszenia Gminne

Informacja Wójta Gminy o wydzierżawieniu gminnych nieruchomości

Informacja Wójta Gminy o wydzierżawieniu gminnych nieruchomości

Opublikowano dn. 26-12-2013

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pózn. Zm.) Wójt Gminy Wojciechów informuje o wywieszeniu wykazu w/s przeznaczenia do wynajmu na okres do 3 lat, nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Wojciechów.


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót