USTAWIENIA

, Imieniny:

Ogłoszenia Gminne

Obwieszczenie Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy

Opublikowano dn. 10-05-2018

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojciechów.


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót