USTAWIENIA

, Imieniny:

Ogłoszenia Gminne

Stowarzyszenie „Zakręcone-Kulturalnie”

Stowarzyszenie „Zakręcone-Kulturalnie”

Opublikowano dn. 16-04-2018

W ramach grantu ”Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD „Zielony Pierścień” poprzez udział w szkoleniu: Wioski tematyczne szansą wykorzystania, zachowania i promowania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego” zaprasza sołtysów, liderów wiejskich, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, oraz wszystkich zainteresowanych wdrażaniem i rozwojem idei wiosek tematycznych z terenu gmin: Wojciechów, Wąwolnica, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Markuszów, Końskowola do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu.

„Wioski tematyczne szansą wykorzystania , zachowania i promowania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego”
 
które odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2018 r. w Wojciechowie
 
Szkolenie obejmuje:
 
24.04.2018 – wizyta studyjna do wioski tematycznej „Kraina Rumianku”
 • zapoznanie z zasadami funkcjonowania wiosek tematycznych,
 • zwiedzanie Krainy Rumianku,
 • udział w warsztatach rękodzielniczych „Złociste kwiaty
 • posiłek regionalny
25-26.04.2018 – szkolenie „Wioski tematyczne szansą wykorzystania , zachowania i promowania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego”
 • W poszukiwaniu tożsamości z regionem
 • Wioski tematyczne jako interpretacja turystyki dziedzictwa
 • Proces tworzenia i powstawania wiosek tematycznych
 • Wioski tematyczne a komercjalizacja usług turystycznych
 • Biznes plan wioski tematycznej- czyli jak zrobić żeby zarobić
 • Ekonomia społeczna- „Biznes z ludzką twarzą”
 • Praca warsztatowa nad konkretnymi wioskami tematycznymi
 
Cel szkolenia:
 
Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD „Zielony Pierścień” poprzez udział w szkoleniu: Wioski tematyczne szansą wykorzystania, zachowania i promowania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego”
 
Wypełnione i podpisane karty zgłoszeniowe (do pobrania poniżej)należy przesyłać na adres: zakręcone-kulturalnie@wp.pl do dnia 18 kwietnia 2018 r.
 
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 665 228 881 osoba do kontaktu – Małgorzata Kowalczyk
 
Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, serwis kawowy, posiłek regeneracyjny, oraz ubezpieczenie w czasie trwania wizyty studyjnej.
 

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót