USTAWIENIA

, Imieniny:

Ogłoszenia Gminne

Wsparcie na małe inicjatywy lokalne

Wsparcie na małe inicjatywy lokalne

Opublikowano dn. 24-11-2017

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” uprzejmie zaprasza mieszkańców, a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, kościołów, jednostek sektora publicznego oraz lokalnych liderów (sołtysów, radnych) z obszaru gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn.

Na szkolenia w sprawie samodzielnego przygotowania wniosku na granty (dofinansowanie w wysokości od 5.000 zł do 15.000 zł, poziom wsparcia nawet do 97%) dotyczące:

  • wsparcie inicjatyw ukierunkowanych na integrację społeczności lokalnych,
  • wsparcie inicjatyw na rzecz odnowienia obiektów/atrakcji  jako dziedzictwa lokalnego (przyrodniczego, historycznego, kulturowego),
  • wsparcie inicjatyw ukierunkowanych na włączenie społeczne  grup defaworyzowanych (seniorów 60+, osób niepełnosprawnych, osób korzystających z pomocy społecznej.

Szkolenia zaplanowano w dniach 1 i 5 grudnia 2017 r. 

Szczegółowe informacje o szkoleniach można znaleźć tutaj:

http://zielonypierscien.eu/aktualnosci/granty-2018-na-male-inicjatywy-loka


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót