USTAWIENIA

, Imieniny:

Ogłoszenia Gminne

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Opublikowano dn. 28-04-2017

Gmina Wojciechów informuje, że realizacja zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 96/2017/D/OZ z dnia 19.04.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót