USTAWIENIA

, Imieniny:

Ogłoszenia Gminne

Kolejna edycja naborów w ramach działania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Kolejna edycja naborów w ramach działania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Opublikowano dn. 29-03-2017

Szanowni Państwo, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza wkrótce ogłosić kolejną (trzecią) edycję naborów w ramach działania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, założono pulę środków do rozdysponowania na poziomie 260 mln złotych.

W ramach działania dofinansowane będą projekty dotyczące budowania sieciowych i innowacyjnych produktów o ponadregionalnym oddziaływaniu, mających charakter gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert. Produkty mają opierać się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu.

Każdy projekt będzie obejmować łącznie:

  • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
  • rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
  • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Z informacji które do nas docierają wynika, iż ze względu na małe zainteresowanie poprzednimi naborami i niskie wykorzystanie środków, znacznie zmienione zostaną warunki udziału w konkursie i obowiązki dotyczące konsorcjantów.

Przed ogłoszeniem naboru organizowane są spotkania informacyjne adresowane do przedsiębiorców, podczas których zostaną przedstawione nowe zasady naborów w ramach działania. Spotkanie informacyjne organizowane będzie także w Lublinie – 18 kwietnia bieżącego roku. Aby wziąć udział w spotkaniu należy indywidualnie zgłosić swój udział poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie PARP pod następującym linkiem:

http://popw.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach-popw/5-spotkan-informacyjnych-dla-wnioskodawcow-1-3-2-popw

Zachęcam Państwa do udziału w spotkaniu i rozważenia możliwości wspólnego aplikowania o środki dla konsorcjum przedsiębiorców z naszego terenu.


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót