USTAWIENIA

, Imieniny:

Ogłoszenia Gminne

Zdjęcie Artykułu

Kolejna edycja naborów w ramach działania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Opublikowano dn. 29-03-2017

Szanowni Państwo, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza wkrótce ogłosić kolejną (trzecią) edycję naborów w ramach działania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, założono pulę środków do rozdysponowania na poziomie 260 mln złotych.

W ramach działania dofinansowane będą projekty dotyczące budowania sieciowych i innowacyjnych produktów o ponadregionalnym oddziaływaniu, mających charakter gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert. Produkty mają opierać się o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu.

Każdy projekt będzie obejmować łącznie:

  • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
  • rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
  • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Z informacji które do nas docierają wynika, iż ze względu na małe zainteresowanie poprzednimi naborami i niskie wykorzystanie środków, znacznie zmienione zostaną warunki udziału w konkursie i obowiązki dotyczące konsorcjantów.

Przed ogłoszeniem naboru organizowane są spotkania informacyjne adresowane do przedsiębiorców, podczas których zostaną przedstawione nowe zasady naborów w ramach działania. Spotkanie informacyjne organizowane będzie także w Lublinie – 18 kwietnia bieżącego roku. Aby wziąć udział w spotkaniu należy indywidualnie zgłosić swój udział poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie PARP pod następującym linkiem:

http://popw.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach-popw/5-spotkan-informacyjnych-dla-wnioskodawcow-1-3-2-popw

Zachęcam Państwa do udziału w spotkaniu i rozważenia możliwości wspólnego aplikowania o środki dla konsorcjum przedsiębiorców z naszego terenu.


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski