USTAWIENIA

, Imieniny:

Ogłoszenia Gminne

Zawiadomienie o zwołaniu zebrania Wiejskiego

Zawiadomienie o zwołaniu zebrania Wiejskiego

Opublikowano dn. 08-01-2016

Wójt Gminy Wojciechów zawiadamia, że na podstawie § 22 i § 28 Statutu Sołectw Gminy Wojciechów w związku z Zarządzeniem Nr 95/15 Wójta Gminy Wojciechów z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Palikije Pierwsze zwołuje się Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa: PALIKIJE PIERWSZE na którym dokonany zostanie wybór sołtysa wsi.

Wybory sołtysa odbędą się w dniu 15 stycznia 2016 r. (piątek) o godz. 18:00 budynku remizy OSP w Palikijach Pierwszych.

W przypadku braku quorum, wybory sołtysa w II terminie odbędą o godz. później, tj. o godz. 19:00 w tym samym lokalu.

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót