USTAWIENIA

, Imieniny:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

logo_ug

Rozpoczęto prace związane z przebudową dróg na terenie Gminy Wojciechów. Zadania realizowane są z dofinansowaniem ze środków państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Opublikowano dn. 13-05-2022

znak_godlo

Zadanie nr 1

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Palikije Pierwsze od km 0+000 do km 0+770,00”

Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi: 411 999,92zł

Wysokość dofinansowania została ustalona na kwotę: 205 999,96zł

Długość drogi objętej zadaniem wg rodzajów robót budowlanych:  0,770 km

Opis zadania: Zadanie polega na przebudowie drogi wewnętrznej (działka nr ewid. 474) w miejscowości Palikije Pierwsze na długości 770,00 m, szerokości nawierzchni asfaltowej 3,5 m, o przebiegu od drogi gminnej 106924L do drogi gminnej 106925L. Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze oraz wykonanie: warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa o grubości 20 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm i szerokości 75 cm. W km 0+360,00 przewidziano wykonanie obustronnej mijanki o szerokości 5,0 m i długość 25 m.

 Zadanie nr 2

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej  nr 112575L od km 0+000 do km . 0+540,00 w miejscowości Maszki k. Wojciechowa”.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi: 292 345,35 zł
Wysokość dofinansowania została ustalona na kwotę: 146 172,67 zł
Długość drogi objętej zadaniem wg rodzajów robót budowlanych: 0,540 km.

Opis zadania: Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej nr 112575L w miejscowości Maszki k. Wojciechowa o przebiegu od drogi powiatowej nr 2229L do drogi gminnej nr 106917L na długości 540,00 m, szerokość nawierzchni asfaltowej 3,5 m. Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze oraz wykonanie: warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm i szerokości 75 cm. W km 0+350,00 przewidziano wykonanie obustronnej mijanki o szerokości 5,0 m i długość 25 m.


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót