USTAWIENIA

, Imieniny:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

fundusz rozwoju

Zakończono prace związane z przebudową dróg w miejscowości Palikije Pierwsze i Maszki k. Wojciechowa na terenie gminy Wojciechów

Opublikowano dn. 27-07-2022

logo_projekt

Zadania zrealizowano z dofinansowaniem ze środków państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie nr 1

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Palikije Pierwsze od km 0+000 do km 0+770,00”

Całkowity koszt realizacji inwestycji: 411 999,92zł

Wysokość dofinansowania: 205 999,96zł

Długość drogi objętej zadaniem:  0,770 km

W ramach zadania przebudowano odcinek drogi wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 474 w miejscowości Palikije Pierwsze, gmina Wojciechów o przebiegu od drogi gminnej 106924L do drogi gminnej 106925L.

Efektem rzeczowym zadania jest droga jednojezdniowa dwukierunkowa o przekroju 1x1 z mijanką.

Przebudowana droga posiada obecnie nawierzchnię z betonu asfaltowego, o stałą szerokości pasa ruchu 3,5 m, a w obrębie mijanki 5m. W ramach zadania wykonano także pobocza z kruszywa łamanego o grubości 10 cm i szerokości 75 cm. Odwodnienie drogi dobywa się powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne na przyległe tereny.

 palikije1 

 

palikije2

palikije3

 

Zadanie nr 2

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej  nr 112575L od km 0+000 do km . 0+540,00 w miejscowości Maszki k. Wojciechowa”

Całkowity koszt realizacji inwestycji: 292 345,35 zł
Wysokość dofinansowania: 146 172,67 zł
Długość drogi objętej zadaniem: 0,540 km.

W ramach zadania przebudowano odcinek drogi gminnej nr 112575L w miejscowości Maszki k. Wojciechowa o przebiegu od drogi powiatowej nr 2229L do drogi gminnej nr 106917L.

Efektem rzeczowym zadania jest droga jednojezdniowa dwukierunkowa o przekroju 1x1 z mijanką.

Przebudowana droga posiada obecnie nawierzchnię z betonu asfaltowego, o stałą szerokości pasa ruchu 3,5 m, a w obrębie mijanki 5m. W ramach zadania wykonano także pobocza z kruszywa łamanego o grubości 10 cm i szerokości 75 cm. Odwodnienie drogi dobywa się powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne na przyległe tereny.

masz_1

 

masz_3


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót