USTAWIENIA

, Imieniny:

Struktura organizacyjna

Nazwa
Wydziału
Telefon E-mail Adres Opis
REFERAT FINANSOWY tel. 81 517-72-41 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Stanowisko ds. finansowo księgowych Inspektor Agnieszka Piróg 81 517-72-41, 517-73-53 wew. 26 apirog@wojciechow.pl
Stanowisko ds. księgowości budżetowej Inspektor Wanda Piech 81 517-72-41, 517-73-53 wew. 26 wpiech@wojciechow.pl
Stanowisko ds. księgowości budżetowej Inspektor Wiesława Muciek 81 517-72-41, 517-73-53 wew. 26 wmuciek@wojciechow.pl
Stanowisko ds. księgowości i finansów Inspektor Elżbieta Czępińska 81 517-72-41, 517-73-53 wew. 25 eczepinska@wojciechow.pl
Stanowisko ds. wymiaru podatków Inspektor Krystyna Twardowska 81 517-72-41, 517-73-53 wew. 28 ktwardowska@wojciechow.pl
Stanowisko ds. wymiaru, księgowości, podatków i opłat Inspektor Dariusz Chemperek 81 517-72-41, 517-73-53 wew. 28 dchemperek@wojciechow.pl
Opis wydziału
REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU tel. 81 517-72-41 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Stanowisko ds. zamówień publicznych Kierownik referatu Aneta Woś 81 517-72-41, 517-73-53 wew. 30 awos@wojciechow.pl
Stanowisko ds. promocji gminy i rolnictwa Podinspektor Anna Jamróz tel. 81 517-72-41, 517-73-53 wew. 30 ajamroz@wojciechow.pl
Stanowisko ds. funduszy i integracji europejskiej Inspektor Anna Matys 81 517-72-41, 517-73-53 wew. 29 amatys@wojciechow.pl
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i drogownictwa Inspektor Albin Mirosław 81 517-72-41, 517-73-53 wew. 29 amiroslaw@wojciechow.pl
Opis wydziału
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY tel. 81 517-72-41 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Stanowisko Urządu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Kierownik USC Anna Ozimek 81 517-72-41, 517-73-53 wew. 25 aozimek@wojciechow.pl
Stanowisko ds. oświaty i kadr Inspektor Wiesława Zielińska 81 517-72-41, 517-73-53 wew. 24 wzielinska@wojciechow.pl
Stanowisko ds. obsługi rady gminy Podinspektor Anna Śmigielska 81 517-72-41, 517-73-53 asmigielska@wojciechow.pl
Stanowisko ds. obrotu nieruchomościami i działalności gospodarczej Inspektor Joanna Czubak-Tomicka 81 517-72-41, 517-73-53 wew. 31 jtomicka@wojciechow.pl
Stanowisko ds. społecznych, gospodarki komunalnej, OC i zarządzania kryzysowego oraz spraw wojskowych Inspektor Mariusz Majcher 81 517-72-41, 517-73-53 wew. 27 mmajcher@wojciechow.pl
Stanowisko ds. informatyki Inspektor Adam Tomicki 81 517-72-41, 517-73-53 wew. 24 atomicki@wojciechow.pl
Stanowisko ds.gospodarki odpadami Podinspektor Anna Czerniec 81 517-72-41, 517-73-53 wew. 27 aczerniec@wojciechow.pl
Opis wydziału
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia