USTAWIENIA

, Imieniny:

Czyste Powietrze

 

Program Czyste Powietrze

„CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wymiana starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, bardziej efektywne – to inwestycja w zdrowie i bezpieczne ciepło w  domu, lepsza jakość powietrza i docelowo niższe wydatki, ponieważ nowoczesne urządzenia zużywają mniej paliwa.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych

przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego  jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Realizacja programu: lata 2018-2029

Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.

Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Nabór wniosków prowadzony jest  trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.

Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) . Dla Gminy Wojciechów jest to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Aleja Kraśnicka 31/3 lok. 302, 20-718 Lublin.

 

Program przewiduje dofinansowania na:

  • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Forma dofinansowania: dotacja, dotacja z prefinansowaniem, dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Więcej o programie: https://czystepowietrze.gov.pl

 

 

Dane liczbowe dla Gminy Wojciechów

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 163

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć  88

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 1 416 289,22 zł


Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze

Prowadzony jest w Urzędzie Gminy Wojciechów pod adresem: Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów od PN-PT w godzinach funkcjonowania Urzędu. W celu umówienia dogodnego terminu spotkania prosimy o kontakt tel. 81 517 72 41