USTAWIENIA

, Imieniny:

Straty w uprawach

zboże

Zgodnie z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie Gminy Wojciechów na podstawie  raportu IUNG na dzień

31 lipca 2019r.

Wójt Gminy Wojciechów informuje, że susza występuje na glebach klasy I i II . 

Aktualny monitoring suszy można sprawdzić pod adresem: link

 

Wójt Gminy Wojciechów informuje rolników, że w wyniku wystąpienia deszczu nawalnego i gradu w dniu 13.06.2022 r. rozpoczęła pracę komisja do spraw szacowania strat w uprawach rolnych. Osoby poszkodowane proszone są o zgłoszenie się osobiście do Urzędu Gminy wraz z kserokopią wniosku o dopłaty obszarowe. W Urzędzie Gminy należy złożyć wypełniony wniosek dotyczący strat w uprawach rolnych. We wniosku należy podać wszystkie uprawy jakie znajdują się w gospodarstwie rolnym zgodnie ze złożonym wnioskiem o dopłaty obszarowe w ARiMR w Lublinie - nawet te, w których nie wystąpiły żadne straty. Wnioski o szacowanie strat będą przyjmowane w Urzędzie Gminy do dnia 30.06.2022 r. w pokoju nr 4 - budynek agronomówki. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 81 517 72 41 wew. 27

 

Załączniki:

Ikona docxZał_4_Oświadczenie_susza

Ikona doczał_1_Oświadczenie_zwierzęta

Ikona pdfWniosek_o_oszacowanie_strat_oświadczenie