USTAWIENIA

, Imieniny:

Zarządzanie kryzysowe

 

Zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowania urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej.

W związku z coraz częstszymi przypadkami rozsyłania fałszywych powiadomień o podłożeniu ładunków wybuchowych, Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych przyjął uchwałę określającą zakres współdziałania w sprawie oceny wiarygodności informacji oraz Instrukcję Alarmową – zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej.

Instrukcja_Alarmowa w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowania urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [347.77 KB]