USTAWIENIA

, Imieniny:

Harmonogram

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY Z TERENU GMINY WOJCIECHÓW W 2020 ROKU
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY Z TERENU GMINY WOJCIECHÓW W 2020 ROKU
 
 
 
 
HARMONOGRAM ODBIORU KOMPLETNEGO ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY WOJCIECHÓW W 2020 ROKU
 
HARMONOGRAM ODBIORU KOMPLETNEGO ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY WOJCIECHÓW W 2020 ROKU