USTAWIENIA

, Imieniny:

Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w WojciechowieGOK
Wojciechów 9
24 – 204 Wojciechów

Tel./fax. 81 517 72 10, 517 76 22
e-mail: gok@agroturystyka.pl

strona internetowa: www.gokwojciechow.pl

 

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na mocy Uchwały Nr XII/65/92 Rady Gminy Wojciechów z dnia 27 lutego 1992 roku. Prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne i czytelnicze mieszkańców, mając na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców i zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 
Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; krzewienie folkloru i rękodzieła ludowego; gromadzenie i dokumentowanie działań związanych z działalnością zespołów folklorystycznych; wzbogacanie zbiorów Muzeum Kowalstwa oraz Wojciechowskiego Muzeum Regionalnego i udostępnianie ich zwiedzającym; organizacja imprez kowalskich; ochrona i promocja kultury lokalnej.

 Żródło: www.gokwojciechow.pl