USTAWIENIA

, Imieniny:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw

Od 1 lipca 2021 roku na właścicielach nieruchomości oraz zarządcach budynków lub lokali spoczywa obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Obowiązek wynika z Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 544). 

Ikona pdfFormularz B_Budynki_niemieszkalne

Ikona pdfFormularz_A_budynki_mieszkalne


Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej:  www.gunb.gov.pl


 

Deklaracje będzie można składać:

 

  • w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

 

 

faq

 


 

Cel stworzenia CEEB
cebd
Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.
 
Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej.
 
Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła wnioskować o fundusze w celu poprawy jakości powietrza.

Odbiorcy Projektu
cdbd1
 
 
Odbiorcami projektu mimo, że nie muszą być bezpośrednimi użytkownikami e-usług są wszyscy obywatele ze względu na ich podstawowe potrzeby, tj. pozostanie w zdrowiu oraz życie w czystym i przyjaznym środowisku naturalnym. Wiąże się to z potrzebą zwiększenia dostępności do informacji na temat działań administracji publicznej, służących poprawie jakości powietrza w wyniku redukcji zanieczyszczeń z sektora bytowo- komunalnego oraz potrzebą dostępu do aktualnych i wiarygodnych danych na temat stanu jakości powietrza. Należy również przyjąć, że wszyscy obywatele mają potrzebę dostępu do informacji dotyczących wszelkich możliwych form pomocy publicznej (dotacje, preferencyjne kredyty, pożyczki) przyznawanych na termomodernizację bądź wymianę kotłów w budynkach.
 

Terminy składania deklaracji dla właścicieli nieruchomości lub zarządców.

Obowiązek złożenia deklaracji we właściwym Urzędzie gminy/miasta, zgodnym z lokalizacją budynku:

14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła w budynku nowo powstałym, zgodnie z art. 27g ust. 1 ww. ustawy;

12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła, zgodnie z art. 18 pkt. 6, ww. ustawy, czyli w okresie od 01 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku, zgodnie z art. 27a ust. 2 pkt.1 lit. a i c.

 

 
 Materiały 
CEEB