USTAWIENIA

, Imieniny:

Ochrona środowiska

Wójt Gminy z osobą

Dotacja na usuwanie azbestu przyznana

Opublikowano dn. 08-10-2021

Z szacunkowych danych wynika, że na terenie gminy Wojciechów jest jeszcze około 5,5 tysiąca ton wyrobów, zawierających azbest. W najbliższych miesiącach ilość ta zmniejszy się, ponieważ mieszkańcy skorzystają z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

azbest

Umowa, potwierdzająca przyznanie środków, którą w tym tygodniu wójt gminy Wojciechów Artur Markowski podpisał z prezesem funduszu Grzegorzem Grzywaczewskim, opiewa na 13 tysięcy złotych. Szacuje się, że to powinno wystarczyć na zrealizowanie kilkunastu wniosków złożonych przez mieszkańców. Zainteresowanie tą formą wsparcia jest jednak znacznie większe, ponieważ wniosków już jest około 60, a nabór jeszcze się nie skończył. Właściciele posesji, którzy chcą skorzystać z dotacji mogą składać dokumenty w pokoju numer 8 Urzędu Gminy Wojciechów. Jeśli samorząd otrzyma kolejne środki te wnioski będą realizowane nie wcześniej niż w 2022 roku.

Pieniądze z WFOŚiGW można wykorzystać na pokrycie wszystkich kosztów, związanych z demontażem, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów, zawierających azbest. Większość wniosków, złożonych w trwającym naborze dotyczy eternitu, który już został zdjęty z budynków.

Wyniki ostatniej inwentaryzacji, przeprowadzonej w 2015 roku wskazały, że na terenie gminy Wojciechów zalegało wtedy około 8 tysięcy 100 ton szkodliwych wyrobów. Od tego czasu samorząd w imieniu mieszkańców pozyskiwał pieniądze na pozbycie się kolejnych partii azbestu z różnych źródeł, czego efektem było usunięcie około 2,5 tysiąca ton eternitu.


(fot. UG Wojciechów)

źródło: IAS24

https://ias24.eu/aktualnosci,wojciechow-dotacja-na-usuwanie-azbestu-przyznana,25940.html?p=1

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót