USTAWIENIA

, Imieniny:

Ochrona środowiska

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Opublikowano dn. 27-01-2014

Gmina Wojciechów informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 191/2014/D/OZ z dnia 29.05.2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 
Logo Logo
 
 

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót