USTAWIENIA

, Imieniny:

Ochrona środowiska

Zdjęcie Artykułu

Ratujemy pomniki przyrody

Opublikowano dn. 01-10-2014

Kontynuujemy prace konserwatorskie mające na celu ratowanie pomników przyrody – drzew starych, okazałych i bardzo cennych przyrodniczo. Na terenie gminy Wojciechów rośnie 11 drzew ustanowionych jako pomniki przyrody.

W ubiegłych latach prowadzone były zabiegi przy czterech z nich. W bieżącym roku przeprowadziliśmy inwentaryzację i ocenę stanu pozostałych drzew, z której wynika, że dwa pomniki przyrody są w stanie szczątkowego rozkładu natomiast z pozostałych pięciu cztery wymaga interwencji. W tym roku zaplanowaliśmy pielęgnację na trzech z nich.
 
Są to dwie lipy drobnolistne i jeden dąb szypułkowy.
Drzewa rosną w Miłocinie i Palikijach Drugich.

Realizacja zadania pn. "Inwentaryzacja i pielęgnacja zabytkowego drzewostanu - pomników przyrody na terenie gminy Wojciechów" jest dotowana na podstawie umowy nr 401/2014/D/OP z dnia 04.11 2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania wynosi 2000 zł.
 
Gmina Wojciechów zobowiązuje się przeznaczyć dotację na dofinansowanie zadania, którego planowany koszt wynosi 4015 zł i wykonać je do dnia 30.11.2014 r
W wyniku realizacji zadania osiągnięty zostanie następujący efekt ekologiczny:
  • poprawa stanu zdrowotnego drzew,
  • zachowanie cennych wartości przyrodniczych gminy,
  • wyeliminowanie niebezpieczeństwa dla użytkowników.

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski