USTAWIENIA

, Imieniny:

Ochrona środowiska

Ratujemy pomniki przyrody!

Ratujemy pomniki przyrody!

Opublikowano dn. 30-05-2016

Wśród obiektów z terenu gminy Wojciechów wpisanych do rejestru zabytków województwa lubelskiego figuruje zespół dworsko-parkowy w Łubkach, wpisany pod numerem A/703.

Zabytkowy dworek ziemiański, w którym mieści się Szkoła Podstawowa wkomponowany jest w zieleń parku, w którym znajdują się cenne okazy przyrodnicze, w tym trzy dęby szypułkowe uznane za pomniki przyrody. Drzewostan w obrębie zabytkowego parku poddawany jest cyklicznym zabiegom pielęgnacyjnym a ich stan zdrowotny monitorowany
 
Zabytkowy dworek ziemiański, w którym mieści się Szkoła Podstawowa wkomponowany jest w zieleń parku, w którym znajdują się cenne okazy przyrodnicze, w tym trzy dęby szypułkowe uznane za pomniki przyrody. Drzewostan w obrębie zabytkowego parku poddawany jest cyklicznym zabiegom pielęgnacyjnym a ich stan zdrowotny monitorowany
 

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót